Khalid Abaik
Khalid Abaik

Area Sales Manager MENA region & Bangladesh

+34 608 661 527
+34 917 264 304
+34 605 374 414

khalid.abaik@symaga.com

Azcona 37 | 28028 Madrid | Spain